Corona/COVID-19

Het coronavirus is de ergste crisis in jaren die nu al maanden speelt in de hele wereld. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt de besmetting in de lucht. Als anderen die druppeltjes inademen, kunnen zij besmet raken met het virus. Die besmetting kan overigens ook via de handen in de mond, neus of ogen gebeuren.

Verschijnselen

De meest voorkomende symptomen van corona/COVID-19 zijn het hebben van verhoging of koorts (38 graden of hoger), last hebben van een (droge) hoest en vermoeidheid. Ook komen verkoudheidsklachten vaak voor, zoals neusverkoudheid, het hebben van een loopneus en niezen. Men kan ook een gevoel van benauwdheid hebben.

Ook hebben veel corona patiënten last van keelpijn, pijn in het lichaam, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen. Daarnaast kan men spierpijn of gewrichtspijn ervaren. Als u corona heeft, kunt u ook last hebben van verwardheid. Deze verschijnselen komen echter een stuk minder vaak voor. 

De meest ernstige verschijnselen zijn kortademigheid of ademhalingsproblemen, pijn of druk op de borst, een aangetast spraak- of bewegingsvermogen en plotseling verlies van reuk en/of smaak. Dit verlies van reuk- of smaakvermogen kan voorkomen zonder neusverstopping.

Wanneer u klachten krijgt

Als u het coronavirus hebt, dan betekent dit niet dat u meteen klachten zal ervaren. Het duurt meestal vijf tot zes dagen voordat de klachten beginnen, hoewel u ook al na twee dagen klachten kan krijgen. Het duurt nooit langer dan veertien dagen voordat de klachten beginnen.

Meteen als u klachten krijgt, moet u uzelf laten testen. Probeer daar zo snel mogelijk bij te zijn, voordat u andere mensen besmet! Als het goed is, krijgt u zo snel mogelijk de uitslag. Blijf totdat u de uitslag terug heeft thuis.